หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • ระยะเวลาดำเนินการ : 13/12/2016 - 13/01/2017
  • หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • โทร: 0-2298-5628
  • แฟกซ์: 0-2298-5629
  • อีเมล์: callcenter@deqp.mail.go.th
  • เว็บไซท์ : www.deqp.go.th
ชื่อหลักสูตร : เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560
พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ : 13/12/2016 - 13/01/2017
กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียน
วัตถุประสงค์ : เป็นการทำงานด้านการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน
รายละเอียดการดำเนินงาน : โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) เป็นการทำงานด้านการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ที่ต่อยอดมาจาก โครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด (พ.ศ.2538-2548) ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด โดยมีศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดขึ้นทั้งสิ้น 63 ศูนย์ ใน 53 จังหวัด