หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • ระยะเวลาดำเนินการ : 31/10/2016 - 31/10/2016
  • หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • โทร: 0-2298-5628
  • แฟกซ์: 0-2298-5629
  • อีเมล์: callcenter@deqp.mail.go.th
  • เว็บไซท์ : www.deqp.go.th
ชื่อหลักสูตร : ทำดีเพื่อพ่อ
พื้นที่ดำเนินการ : รอบพระบรมมหาราชวัง และ ท้องสนามหลวง
ระยะเวลาดำเนินการ : 31/10/2016 - 31/10/2016
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์ : ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad มีภารกิจดังต่อไปนี้ 1. บริหารจัดการงานอาสาสมัคร โดยเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างประชาชนที่เป็นจิตอาสากับหน่วยงานที่มาให้บริการประชาชนที่ต้องการอาสาสมัครช่วยงาน 2. สื่อสารข้อมูลและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพ 3. ช่วยบริการจัดการอาหารและสิ่งของที่มาให้บริการประชาชน 4. ร่วมกับ กทม. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการขยะ
รายละเอียดการดำเนินงาน : ทำดีเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง โดยดำเนินการภายในศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD สำหรับศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพ และเพื่อประสานงานอาสาสมัครทั้งที่เป็นหน่วยงาน และบุคคล ที่มาบริการประชาชนในด้านต่างๆ สถานที่ตั้งศูนย์คือ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 22.00 น. โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ ต้องการเป็นอาสาสมัคร หรือต้องการมาร่วมงาน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ เบอร์โทรศัพท์ : 091 8142076, 095 4797034 เฟซบุ๊ค : Volunteers for Dad อีเมล์ : volunteersfordad@gmail.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com/volunteersfordad @volunteerfordad ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/volunteerfordad