หน่วยงาน : บิ๊กทรีโปรเจ็ค

  • ระยะเวลาดำเนินการ : 14/02/2016 - 14/02/2016
  • หน่วยงาน : บิ๊กทรีโปรเจ็ค
  • โทร: 09-5859-7890
  • แฟกซ์: 09-5859-7890
  • อีเมล์: lasud141@gmail.com
  • เว็บไซท์ : www.facebook.com/BIGTreesProject
ชื่อหลักสูตร : Love Tree Bike Tour
พื้นที่ดำเนินการ : สนามหลวง
ระยะเวลาดำเนินการ : 14/02/2016 - 14/02/2016
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกความรักต้นไม้ที่ยังเหลืออยู่เพียงน้อยนิดในเมือง โดยการปั่นจักรยานและช่วยกันถอนตะปูออกจากต้นไม้รอบสนามหลวง
รายละเอียดการดำเนินงาน : ฉลองวันแห่งความรัก ด้วยการรักษ์ต้นไม้ ไปช่วยกันแกะลวด ตะปู ลูกแมกซ์ ที่พันธนาการต้นไม้ ที่สนามหลวง มธ.ท่าพระจันทร์ แล้วแวะไปเยี่ยมต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่า รอบเกาะรัตนโกสินทร์กันค่า รับ 50 คนเท่านั้น ลงชื่อที่นี่กันเลย กำหนดการ 7.30 น. ลงทะเบียน ณ Café Velodome มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 8.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8.05 น. ถึงสนามหลวง ปั่นรอบสนามหลวง และถอนตะปูที่ต้นมะขาม โดยมี จนท.จากสำนักสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกพร้อมด้วยเครื่องมือ (20 นาที) 8.45 น. ถึงสวนสันติชัยปราการ (10 นาที) เยี่ยมชมต้นลำพู 9.05 น. ถึงร้านกาแฟ Holiday by Café Velodome (15 นาที) ที่ Once Again Hostel เลขที่ 22 ซ.สำราญราษฎร์ (ใกล้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) พักดื่มน้ำ 9.45 น. ถึงสวนสราญรมย์ (15 นาที) ผอ.วีนา วงศ์สินเชาว์ แห่งสนง.สวนสาธารณะ และหัวหน้าสวนให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมต้นไม้ที่ได้รับรางวัล 100 ต้นไม้มหานครโดยกรุงเทพมหานคร และกลุ่มบิ๊กทรี 10.20 น. ถึงมิวเซียมสยาม (10 นาที) เยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่ในบริเวณ 10.40 น. ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (15 นาที) หนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ 60 สวนถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยกลุ่มบิ๊กทรีและเครือข่าย เยี่ยมชมต้นไม้เก่าแก่ในบริเวณ 11.00 น. ถึงสวนนคราภิรมย์ (10 นาที) หนึ่งในสวนที่เข้าร่วมโครงการ 60 สวนถวายสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา โดยกลุ่มบิ๊กทรีและเครือข่าย เยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่ในบริเวณ 11.10 น. กลับถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชมต้นโพธิ์ประวัติศาสตร์ หน้าคณะศิลปะศาสตร์ ชมการสาธิตการปฏิบัติงานของรุกขกร ณ ต้นยูงทองทรงปลูก (30 นาที) / 11.25 น. แจกอุปกรณ์ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการถอนตะปู/ ลูกแม็กซ์ สองข้างสนามฟุตบอล 11.50 น. ส่งคืนอุปกรณ์ ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันถอนตะปู/ ลูกแม็กซ์ 12.00 น. จบกิจกรรม