กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560

  • ประกาศเมื่อ : 02-11-2016
  • หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560
***ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559***
 
          โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียด ทำแบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนสมัคร  และสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ตาม link นี้ค่ะ
 
สอบถามการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  
กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา  กองส่งเสริมและเผยแพร่
โทร. 0 2298 5629
E-mail : thailandecoschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.deqp.go.th/service-portal/eco-school-system
ผู้ประสานงาน นางสาวสุภัค  ไชยโย และนายเอกรัฐ  ธิมาชัย