ทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ

  • ประกาศเมื่อ : 20-10-2016
  • หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทำดีเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง โดยดำเนินการภายในศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD

สำหรับศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD 
เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพ และเพื่อประสานงานอาสาสมัครทั้งที่เป็นหน่วยงาน และบุคคล ที่มาบริการประชาชนในด้านต่างๆ

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad มีภารกิจดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการงานอาสาสมัคร โดยเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างประชาชนที่เป็นจิตอาสากับหน่วยงานที่มาให้บริการประชาชนที่ต้องการอาสาสมัครช่วยงาน

2. สื่อสารข้อมูลและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพ

3. ช่วยบริการจัดการอาหารและสิ่งของที่มาให้บริการประชาชน

4. ร่วมกับ กทม. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการขยะ

สถานที่ตั้งศูนย์คือ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 22.00 น. โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ ต้องการเป็นอาสาสมัคร หรือต้องการมาร่วมงาน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 091 8142076, 095 4797034
เฟซบุ๊ค : Volunteers for Dad 
อีเมล์ : volunteersfordad@gmail.com 
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/volunteersfordad
@volunteerfordad
ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/volunteerfordad