กิจกรรมที่น่าสนใจ

เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) เป็นการทำงานด้านการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ที่ต่อยอดมาจาก โครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด (พ.ศ.2538-2548) ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด โดยมีศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดขึ้นทั้งสิ้น 63 ศูนย์ ใน 53 จังหวัด

อ่านต่อ
ทำดีเพื่อพ่อ

ทำดีเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง โดยดำเนินการภายในศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD สำหรับศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพ และเพื่อประสานงานอาสาสมัครทั้งที่เป็นหน่วยงาน และบุคคล ที่มาบริการประชาชนในด้านต่างๆ สถานที่ตั้งศูนย์คือ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 22.00 น. โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ ต้องการเป็นอาสาสมัคร หรือต้องการมาร่วมงาน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ เบอร์โทรศัพท์ : 091 8142076, 095 4797034 เฟซบุ๊ค : Volunteers for Dad อีเมล์ : volunteersfordad@gmail.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com/volunteersfordad @volunteerfordad ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/volunteerfordad

อ่านต่อ
พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2558

-

อ่านต่อ
Love Tree Bike Tour

ฉลองวันแห่งความรัก ด้วยการรักษ์ต้นไม้ ไปช่วยกันแกะลวด ตะปู ลูกแมกซ์ ที่พันธนาการต้นไม้ ที่สนามหลวง มธ.ท่าพระจันทร์ แล้วแวะไปเยี่ยมต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่า รอบเกาะรัตนโกสินทร์กันค่า รับ 50 คนเท่านั้น ลงชื่อที่นี่กันเลย กำหนดการ 7.30 น. ลงทะเบียน ณ Café Velodome มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 8.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8.05 น. ถึงสนามหลวง ปั่นรอบสนามหลวง และถอนตะปูที่ต้นมะขาม โดยมี จนท.จากสำนักสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกพร้อมด้วยเครื่องมือ (20 นาที) 8.45 น. ถึงสวนสันติชัยปราการ (10 นาที) เยี่ยมชมต้นลำพู 9.05 น. ถึงร้านกาแฟ Holiday by Café Velodome (15 นาที) ที่ Once Again Hostel เลขที่ 22 ซ.สำราญราษฎร์ (ใกล้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) พักดื่มน้ำ 9.45 น. ถึงสวนสราญรมย์ (15 นาที) ผอ.วีนา วงศ์สินเชาว์ แห่งสนง.สวนสาธารณะ และหัวหน้าสวนให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมต้นไม้ที่ได้รับรางวัล 100 ต้นไม้มหานครโดยกรุงเทพมหานคร และกลุ่มบิ๊กทรี 10.20 น. ถึงมิวเซียมสยาม (10 นาที) เยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่ในบริเวณ 10.40 น. ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (15 นาที) หนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ 60 สวนถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยกลุ่มบิ๊กทรีและเครือข่าย เยี่ยมชมต้นไม้เก่าแก่ในบริเวณ 11.00 น. ถึงสวนนคราภิรมย์ (10 นาที) หนึ่งในสวนที่เข้าร่วมโครงการ 60 สวนถวายสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา โดยกลุ่มบิ๊กทรีและเครือข่าย เยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่ในบริเวณ 11.10 น. กลับถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชมต้นโพธิ์ประวัติศาสตร์ หน้าคณะศิลปะศาสตร์ ชมการสาธิตการปฏิบัติงานของรุกขกร ณ ต้นยูงทองทรงปลูก (30 นาที) / 11.25 น. แจกอุปกรณ์ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการถอนตะปู/ ลูกแม็กซ์ สองข้างสนามฟุตบอล 11.50 น. ส่งคืนอุปกรณ์ ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันถอนตะปู/ ลูกแม็กซ์ 12.00 น. จบกิจกรรม

อ่านต่อ
โครงการประชุมชี้แจงเปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2563

1. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2563 2. ดำเนินการรับสมัครโรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2563

อ่านต่อ
 
ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019

Department of Environmental Quality Promotion will host the ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019, during on 8-13 September 2019 at Phuket, under theme “Clean up Out Sea, Change Our Future”. Its objective is to raise awareness and encourage the role of youths on protecting and addressing on marine debris, and exchanging their knowledge about sustainable environment with the Thai local youths, and to expand the Youth Network of ASEAN+3. We also have provide practicing to foster theirs skill on environmental communication, designing the environmental social media campaigns. Target group Five youth representatives from each AMS+3. Thai youth representatives Qualification of youth representatives Youth representatives from university or higher education, age 19-25 years old. Their experiences on project or any activities about environment are necessary. They concern and pay attention on environment. Their communication skill in English are required For more information: https://environment.asean.org/ayef-2019/?fbclid=IwAR1yutyb1Fkr8DRFunDGYbEdtqVjN0gcXrrmwotyg-_4SjfM78ERJDih7vo

อ่านต่อ
ประชุมสัมมนาเปิดตัวโครงการรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ปี 2560

โครงการโรงเรียนอีโคสคูล เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 2298 5628

อ่านต่อ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2560 ***ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559***             โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียด ทำแบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนสมัคร  และสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ ตาม link นี้ค่ะ   รายละเอียดโครงการอีโคสคูล    แบบประเมินความพร้อมของโรงเรียน    สมัครเข้าร่วมโครงการอีโคสคูล    สอบถามการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่   กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา  กองส่งเสริมและเผยแพร่ โทร. 0 2298 5629 E-mail : thailandecoschool@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.deqp.go.th/service-portal/eco-school-system ผู้ประสานงาน นางสาวสุภัค  ไชยโย และนายเอกรัฐ  ธิมาชัย

อ่านต่อ
ทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ

ทำดีเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง โดยดำเนินการภายในศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD สำหรับศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD  เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพ และเพื่อประสานงานอาสาสมัครทั้งที่เป็นหน่วยงาน และบุคคล ที่มาบริการประชาชนในด้านต่างๆ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad มีภารกิจดังต่อไปนี้ 1. บริหารจัดการงานอาสาสมัคร โดยเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างประชาชนที่เป็นจิตอาสากับหน่วยงานที่มาให้บริการประชาชนที่ต้องการอาสาสมัครช่วยงาน 2. สื่อสารข้อมูลและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพ 3. ช่วยบริการจัดการอาหารและสิ่งของที่มาให้บริการประชาชน 4. ร่วมกับ กทม. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการขยะ สถานที่ตั้งศูนย์คือ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 22.00 น. โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ ต้องการเป็นอาสาสมัคร หรือต้องการมาร่วมงาน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ เบอร์โทรศัพท์ : 091 8142076, 095 4797034 เฟซบุ๊ค : Volunteers for Dad  อีเมล์ : volunteersfordad@gmail.com  เว็บไซต์ https://www.facebook.com/volunteersfordad @volunteerfordad ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/volunteerfordad

อ่านต่อ
ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019

Department of Environmental Quality Promotion will host the ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019, during on 8-13 September 2019 at Phuket, under theme “Clean up Out Sea, Change Our Future”. Its objective is to raise awareness and encourage the role of youths on protecting and addressing on marine debris, and exchanging their knowledge about sustainable environment with the Thai local youths, and to expand the Youth Network of ASEAN+3. We also have provide practicing to foster theirs skill on environmental communication, designing the environmental social media campaigns. Target group Five youth representatives from each AMS+3. Thai youth representatives Qualification of youth representatives Youth representatives from university or higher education, age 19-25 years old. Their experiences on project or any activities about environment are necessary. They concern and pay attention on environment. Their communication skill in English are required For more information: https://environment.asean.org/ayef-2019/?fbclid=IwAR1yutyb1Fkr8DRFunDGYbEdtqVjN0gcXrrmwotyg-_4SjfM78ERJDih7vo

อ่านต่อ
 

ปฏิทินกิจกรรม

ไม่พบกิจกรรในช่วงเดือน